Firma v skratke

Spoločnosť DAH Biomasa s.r.o.bola založená v marci 2009 s hlavným cieľom zabezpečiť ekologické palivo pre kogeneračné jednotky Bardejov, Topoľčany a iných výrobcov tepelnej a elektrickej energie, ktorí energiu vyrábajú prostredníctvom obnoviteľných zdrojov.
Firma vznikla ako dcérska spoločnosť firmy DAH s.r.o., ktorá sa na slovenskom trhu s drevom pohybuje už 17 rokov a rakúskej firmy WK Holz, GmbH. Cieľom bolo, aby sa drevo, ktoré sa vyťaží na Slovensku, aj na Slovensku ďalej zužitkovalo.
Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je výroba paliva z organických produktov - najmä výroba energetickej drevnej štiepky. Na tento účel spracovávame prevažne drevnú hmotu, ktorá už nie je inak efektívne využiteľná, najmä odpadové drevo z lesných prebierok, čistenia vodných tokov, piliarskej výroby, atď. Drevná štiepka je jednou z foriem pevnej biomasy, ktorá je využiteľná hlavne pre energetické účely. Toto ekologické palivo je v porovnaní s fosílnymi palivami ( uhlie, zemný plyn ,ropa ) z pohľadu emisií CO2 neutrálne, nakoľko sa pri jeho spaľovaní uvoľní iba toľko CO2, koľko rastlina počas svojho rastu prijala. To znamená, že využívanie biomasy na energetické účely nemá vplyv na tvorbu skleníkového efektu.

Výhradný dodávateľ

  • Biomasa v Bardejove

    Sme výhradný dodávateľ drevnej štiepky pre elektráreň a tepláreň v Bardejove, spustenú v januári 2010.

  • Biomasa v Topoľčanoch

    Výhradne dodávame drevnú štiepku aj pre elektráreň a tepláreň v Topoľčanoch, spustenú v júni 2011.